DỊCH VỤ

Hiểu nhu cầu. Đem lợi ích. Đạt thành công.

Tư vấn & Hỗ trợ

Phân tích vấn đề. Đề xuất giải pháp. Chọn đúng công cụ

Tích hợp & Triển khai

Cấu hình hệ thống. Tự động hóa quy trình. Theo dõi kết quả

Đào tạo & Quản trị

Trực tuyền và ngoại tuyến. Nhóm và cá nhân. Quản trị công nghệ

RESOURCES

Danh mục. Phân loại. Yêu cầu

Email Marketing

Form & Landing Page

Lead Scoring

Automation

Contact Data

Integration App

Push Notification

Analytics


BLOG

Học hỏi. Chia sẽ. Cập nhật

Pardot and Google Adwords

TRACKING SUCCESS METRICS Whether you’re running SEM campaigns to drive website traffic, generate leads for your business, increase sales, or drive other meaningful demand related activities, it’s important to measure the success of your campaigns. This Read more…